10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก
10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก

สภาพผืนป่าตามธรรมชาตินั้น ปัจจุบันมีน้อยลงไปทุกทีส่งผลถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำลายทุกสิ่งคือ มนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ ทำลายระบบนิเวศน์ ถึงจะมีความพยายามในการฟื้นฟูเพื่อทำให้ธรรมชาติดีขึ้น โลกน่าอยู่มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้น สัตว์ป่าที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมือของมนุษย์ก็เช่นกัน โดยมีสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุเต็มที่ ทำให้ต้องมีการอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนไว้ห้ามล่า เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป 10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุทั่วโลก มีดังนี้

10. ตัวนิ่ม

ตัวนิ่ม
ตัวนิ่ม

หรือ Pangolin เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกล่าจากนักล่า เพราะเชื่อว่าตัวนิ่มจะทำให้มีกำลังวังชา และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง อีกทั้งนิสัยของตัวนิ่มเป็นสัตว์รักสงบและขี้กลัว มีมากกว่า 8 สายพันธุ์พบได้ทั้งในทวีปเอเชีย และแอฟริกา

9. โลมาอิรวดี

โลมาอิรวดี
โลมาอิรวดี

โลมาพันธุ์หัวกลม ขี้อ้อน ติดคนมาก สามารถพบได้ในทะเลสาบน้ำกร่อยและน้ำจืด ในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าเหลือเพียง 77 ตัว เนื่องจากการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของโลมามากเกินไป ทำให้ใกล้สูญพันธ์ุอีกทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุเรียบร้อย เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วด้วย

8. กอริลลาภูเขา หรือ Mountain Gorilla

กอริลลาภูเขา
กอริลลาภูเขา

สายพันธุ์ย่อยของกอริลลาที่เป็นสัตว์เฝ้าระวังใกล้สูญพันธ์ุจากการถูกล่าของมนุษย์ ที่ปัจจุบันเหลือเพียง 300-400 ตัว มักจะพบได้ทั่วไปในเขตป่าอุดมสมบูรณ์ของแอฟริกา ในสาธารณรัฐคองโก, อูกันดา และรวันดา เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้กอริลลาภูเขายังถือเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคที่สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ด้วย

7. แรดชวา

แรดชวา
แรดชวา

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ สกุลเดียวกันกับแรดอินเดีย มีถิ่นฐานอยู่ในเกาะชวาฝั่งตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย มักจะถูกล่าเพราะต้องการนอไปขายส่งออก โดยปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนห้ามล่า หลงเหลือทั่วโลกแค่เพียงราวๆ 300-400 ตัวเท่านั้น

6. เต่ากระ

เต่ากระ
เต่ากระ

ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อของ “เต่าปากเหยี่ยว” เพราะมีลักษณะจุดเด่นตรงจะงอยของปากที่ไม่เหมือนใคร สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทยทั้งฝั่งทะเลอันดับมัน หรือแม้แต่ในอ่าวไทยอีกด้วย ปัจจุบันมีการรณรงค์หาที่วางไข่ให้กับเต่ากระ เพื่อจะได้เอาเป็นการทำให้เต่ากระมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย

5. แร้งเครา

แร้งเครา
แร้งเครา

เป็นสัตว์ปีกสำคัญที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศน์ของโลก เป็นไปตามระบบอย่างปกติ แต่สำหรับแร้งเครานั้น กลับน่าเศร้าที่มักจะถูกล่าเพราะผู้ล่าต้องการนำไปขายทอดต่อในตลาดมืด เป็นสัตว์ปีกที่เหลือในโลกเพียง 10,000 ตัวเท่านั้น

4. เต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง
เต่ามะเฟือง

“เต่าเหลี่ยม” หรือ “เต่าทะเล” เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัดให้เป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์ุจนได้รับความรักและความนิยมจากกลุ่มคนที่ชื่นชอบ แต่ทั้งนี้ก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อน ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนพ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุแล้วเรียบร้อย

3. เสือโคร่งสุมาตรา

เสือโคร่งสุมาตรา
เสือโคร่งสุมาตรา

มักจะอาศัยในถิ่นฐานบาหลี เกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย จุดเด่นคือขนบริเวณต้นคอจะหนา และมีลวดลายที่ชัดเจนมากกว่าเสือโคร่งในสายพันธุ์อื่นๆ ปัจจุบันมีจำนวนของเสือลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เสียหาย รุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่อาศัยของเสือนั่นเอง

2. เสือดำ

เสือดำ
เสือดำ

เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับเสือดาว แต่มีลักษณะทางกายภาพเป็นขนสีดำล้วนสนิท มักพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับมีจำนวนลดลงเนื่องจากการถูกล่า และมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเสือดำ ทั้งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวนและอนุรักษ์แล้วเรียบร้อย

1. ช้างสุมาตรา

ช้างสุมาตรา
ช้างสุมาตรา

สัตว์ป่าที่น่าสงสารที่สุด และมีจำนวนเหลือน้อยมาก มีถิ่นฐานอยู่ในเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ถูกไล่ล่าเพียงเพราะแค่ต้องการงาช้าง ตัดขายส่งออก เพราะความเชื่อผิดๆ และนอกจากนี้ยังเป็นเพราะผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ถูกทำลายเพราะมนุษย์อีกด้วย

สรุป 10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก

ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุเนื่องจากน้ำมือของมนุษย์ ยิ่งเราทำลายโลก ธรรมชาติไปมากเท่าไหร่ มนุษย์เรานั้นก็จะได้รับผลกระทบที่น่ากลัวหลายเท่าทวีมากนัก 10 อันดับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นี้หากรักษาไว้ให้ดี ก็จะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานยังคงสามารถเห็นได้อย่างแน่นอน